Den vård och behandling som finns att tillgå varierar kraftigt

Med detta som bakgrund vet vi att det finns många många vuxna kvinnor som har behov av hjälp för att få möjligheten att bli hela igen och slippa tvingas leva med detta trauma och dess effekter år efter år. För även om de sexuella övergreppen inträffade 30-40 år tillbaka i tiden kan de prägla den utsattes hela livssituation. Ofta behöver de som har varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen vanligen flera typer av behandlingar, inte bara psykoterapi i form av samtal, som man ofta tänker på i första hand. För sexuella övergrepp ger skador både i kroppen och själen och behöver ofta bearbetas på flera olika sätt som specifik traumabehandling, samtalsterapi, men också ex bildterapi och olika kroppsterapier, för hjälp mot de psykosomatiska besvären. Men alla är unika och hur man bearbetar de övergrepp man har varit utsatt för skiljer sig också åt från person till person. Det som är det viktigaste här är att var och en får göra det på sitt eget sätt och med tillgång till den experthjälp som krävs. Dock är det här som problem då ofta uppstår. För beroende på var i vårt avlånga land vi bor, så varierar den vård och behandling som finns att tillgå. Kunskapsbrister och svårigheter med att få tillgång till rätt behandling gör att en god ekonomi till slut ofta är det som kan ta dig vidare till den behandling du behöver. Men alla drabbade kvinnor borde ha rätt till den hjälp de behöver oberoende av ekonomi eller var i landet de bor!

Tillbaka...