Långvariga skador i både kropp och själ för drabbade

Om vi sen ser på de följder som alla dessa övergrepp kan ge, så är det naturligtvis olika beroende på hur situationerna har sett ut och hur den drabbade har upplevt situationen, men något slag av konsekvens blir det alltid. Tex så påverkas de allra flesta mycket starkt negativt av rädsla, obehag, maktlöshet, skuld och skam. PTSD och dissociativa skador är också vanliga. Och det är vanligt att drabbade bli traumatiserade. Det betyder att våra inre system i kroppen går in i ett överlevnadsläge pga att övergreppssituationen är så obehaglig. Vilket då resulterar i ett kraftigt stresspåslag för kroppen. Men det som händer sen är att kroppens system inte lika enkelt kan förstå att händelsen är över, utan kroppen blir kvar i detta stresspåslag på olika sätt. Detta ger långvariga negativa hälsoeffekter, alltså både problem med nuet men det tros också kunna utlösa långsiktiga kroniska sjukdomstillstånd. 

Tillbaka...