Insest och andra sexuella övergrepp inträffar i alla samhällsklasser och på alla samhällsnivåer

Trots ett öppnare samhällsklimat för möjligheten att våga prata om incest och andra sexuella övergrepp och fler ögon som vågar vara öppna i dessa sammanhang, så är problemet tyvärr både väldigt allvarligt och omfattande. Insest och andra sexuella övergrepp inträffar i alla samhällsklasser och på alla samhällsnivåer. Ser man till barn är de polisanmälda våldtäkterna så många som 3 000 per år och då räknar BRÅ med ett mörkertal på 90 procent.

Tillbaka...