Var med oss och hjälp fler

Genom att ge ett bidrag

Vi är beroende av bidrag från organisationer och privatpersoner för att kunna driva vår verksamhet. Alla bidrag vi får går direkt in i verksamheten.

När du stödjer Trusts arbete är du med och hjälper de vuxna kvinnor som utsattes för incest eller andra sexuella övergrepp som barn, att få må bra igen.

Vårt arbete gör skillnad när bidraget kan tillåta en kvinna att ta den behandling eller terapi hon behöver.

Alla  belopp oberoende av storlek gör oerhörd skilland! 

Alla bidrag går rakt in i vår verksamhet!  

STORT TACK!


Swish


                 123 404 12 99


Bankgiro


Bg 5361-4632

Hur vet du att pengarna hamnar rätt

Insamlingsstiftelser registreras hos Länsstyrelsen och lämnar in årsredovisning till Länsstyrelsen varje år. Insamlingsstiftelser står under fullständig tillsyn av Länsstyrelsen och har krav på sig att under en sammanhängande period om tre år använda minst tre fjärdedelar av sina intäkter för stiftelsens ändamål.