Vi vill underlätta vägen till att bli hel igen

Ekonomisk bidrag vid terapi och behandling


Men inom den konventionella vården är möjligheten till behandlingar ofta bristfällig och återfinns tyvärr också ofta mest lokaliserat till södra delen av vårt land. Hjälpen återfinner vi ofta istället framförallt inom de ideella organisationer som arbetar med stöd på olika sätt. Samt från den privata sektorn där mycket kompetenser inom olika kroppsterapier återfinns. För att komma till rätta med de psykosomatiska problemen som ofta uppstått kan vi vara hänvisade till denna sektor. 

Och det är här Insamlingsstiftelsen Trust bildats för vi vill göra skillnad. Vi som står bakom Insamlingsstiftelsen Trust vill bygga upp en fond med ekonomiska medel öppen för vuxna kvinnor att ansöka om bidrag från.

Följande insatser går ditt stöd till:

-Bidrag till resor till annan ort för terapi eller behandling

-Bidrag till boende på annan ort för terapi och behandling

-Bidrag till behandlings-/ terapikostnad